11. juli 2007

Lav drivhusgas om til klipper

Vi mennesker producerer langt mere CO2 end naturen kan nedbryde. Det er et stort problem for naturen - og dermed os. Højere CO2 niveau fører til klimaændringer.


Med nanoteknologien har forskere et godt redskab til at lære at forstå de kemiske processer som naturen selv bruger til at nedbryde CO2. Med udgangspunkt i disse har Susan Stipp, professor ved Nano-Science Center, Københavns Universitet i samarbejde med kollegaer i Island og Frankrig måske fundet løsningen på hvordan vi kommer af med en stor mængde af CO2 udslippet.

Forskerne har fundet en metode til at lave CO2 om til sten. Det sker ved at blande CO2 med vand så det bliver til kulsyre.
Man opvarmer dermed volkanisk basaltisk sand og lader det CO2-holdige vand løbe henover. Det reagerer ved at blive til ler, jern-oxider og carbonate mineraler (som kalk) som alle er helt ufarlige. På den måde bliver CO2 til sten som ikke er til gene for miljøet og fastholder CO2 i millioner af år. Der bliver i øjeblikket lavet forsøg og i løbet af et par år vil detafprøves i fuldskala. Bagdelen ved denne metode er, at det koster megetenergi, men på for eksempel Island hvor geothermal energikilder er uendelige, vil metoden være en praktisk løsning på et uoverskueligt problem for en stor del af verdens befolkning.

Læs mere i Berlinske Tidende