15. april 2010

Akkreditering af nanoscience

Antallet af studerende i arbejde, karaktergennemsnit på speciale- og bachelorprojekter, mængden undervisningstimer og de studerendes forhold er bare nogle af de parameter som har dannet grundlag for Akkrediteringsinstitutionen i Danmarks (ACE) akkreditereing af uddannelsen. Både bachelor- og kandidatudannelsen i nanoscience har fået ACE blå stempel og kan fortsætte de næste 6 år. Se mere: http://www.acedenmark.dk/index.php?id=179