01. juli 2008

Bevilling til professor Thomas Bjørnholm

Professor Thomas Bjørnholm fra Nano-Science Center har fra Forskningsrådet for Natur og Univers modtaget en bevilling på 135.000 kr. som støtte til projektet "Nanotech Northern Europe Conference, Copenhagen 2008".