16. december 2008

Bevilling til Kristine Kilså

Lektor Kristine Kilså, Nano-Science Center og Kemisk Institut har modtaget 500.000 kr fra Forskningsrådet for Natur og Univers til projektet: Advanced Molecular Switches