09. juni 2013

Bo Wegge Laursen ny leder for Nano-Science Center

Med Morten Meldals udnævnelse til fyrtårnsprofessor i kemi bliver der brug for en ny leder af Nano-Science Center. Det bliver kemiker Bo Wegge Laursen.

”Bo Wegge Laursen er uhyre vellidt. Han har vist, at han har en rigtig god evne til at samarbejde på kryds og tværs i Nano-Science Center. Han er også en dygtig forsker og så har han vist sig rigtigt god til at tiltrække eksterne bevillinger”, siger Bols, der også fortæller, at dekanen for det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, John Renner Hansen, har besluttet, at kalde Laursen til et professorat i forbindelse med udnævnelsen til centerleder.
Bo Wegge Laursen ved Kæmpefest for Dværge

Bo Wegge Laursen får en klokke som gave af Morten Meldal ved Kæmpefest for Dværge 2013

 

Mere sportstræner end leder

Laursen selv fortæller, at han ser sin nye stilling som en noget atypisk lederstilling.”Det er som at være formand i en sportsklub. Jeg har ingen egentlig magt over medarbejderne og kan kun få folk til at gøre noget, hvis de selv er med på idéen”, forklarer den nyudnævnte centerleder, og fortsætter: ” Nano-Science Center har ikke noget traditionelt ledelseshierarki. Det fungerer snarere som en demokratisk forening. Hvis jeg ikke kan gøre det interessant for medlemmerne at være med, melder de sig bare ud. Det bliver min udfordring som leder”, siger han.Laursen ser derfor sin rolle mindre som leder og mere som facilitator. Èn, der sørger for ansøgninger og sikrer, at centeret bliver ved med at udvikle sig. Både forskningsmæssigt og når det gælder uddannelsen.Bo Wegge Laursens udnævnelse blev annonceret ved den traditionsrige Dværgfestival på Nano-Science Center. Han overtager posten den 1. august.