19. september 2012

Mogens B. Nielsen modtager 4,4 mio. kr.

Projekttitel: Photoresponsive Liquid Crystals (PhotoLC)

Projektet sigter imod at udvikle flydende krystaller, hvis egenskaber kan kontrolleres ved lyspåvirkning. Dette tænkes gjort vha. fotoaktive molekyler, der kan undergå både en elektronisk og geometrisk ændring ved belysning. Førstnævnte ændring vil resultere i en ændret farve af hvert enkelt molekyle og dermed også af hele fasen. Den geometriske ændring af hvert enkelt molekyle vil påvirke hele den flydende krystallinske fases morfologi. Sådanne smarte materialer kan tænkes anvendt som solskærme, optiske displays, sensorer eller inden for optisk datalagring. Som fotoaktive molekyler ønskes passende derivater af den såkaldte dihydroazulenforbindelse anvendt. Dihydroazulen (DHA) består af to sammensatte ringe. Ved belysning med en specifik bølgelængde åbnes den ene af disse ringe, hvorved et såkaldt vinylheptafulven (VHF) molekyle dannes. Denne ændring resulterer i et farveskift fra gul til rød. VHF kan vende tilbage til DHA ved opvarmning. Ved passende funktionalisering af DHA/VHF-systemet håber vi at kunne opnå avancerede fotoresponsive flydende krystaller. Med udgangspunkt i den termiske ringlukning af VHF til DHA kan disse flydende krystaller også tænkes anvendt som varmefølsomme sensorer. Alternativt kan man blande passende DHA/VHF-forbindelser med allerede kendte flydende krystaller og undersøge effekten heraf. Syntese og fotolysestudier vil blive udført på KU, mens de flydende krystallinske egenskaber undersøges i et samarbejde med Prof. Goodby i York.