30. juli 2013

Bo Wegge Laursen bliver ny leder af Nano-Science Center ved københavns Universitet

Kemiker Bo Wegge Laursen har været tilknyttet Nano-Science Center siden centrets start i 2001, og har et godt kendskab til den forskning, der bliver udført i og på tværs af  de forskningsgrupper, som er tilknyttet centret.  Som leder af Nano-Science Center skal Bo Wegge Laursen være med til at sikre fortsættelse af fremdrift og udvikling både af forskning og af centrets uddannelse i Nanoscience.

Bo Wegge Lauresen fortsætter som leder af Nanokemi gruppen og som daglig leder af Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nano-Elektronik på Kemisk Institut. Han tiltræder stillingen som leder af Nano-Science Center den 1. august, hvor den nuværende leder Professor Morten Meldal overgår til leder af det nye Fyrtårnsprofessorat i Evolutionær Kemisk Biolog ved Kemisk Institut. Ved samme lejlighed kaldes Bo Wegge Laursen til professor ved Kemisk Institut.

Nano-Science Center er et tværvidenskabeligt center, der blev etableret i et samarbejde mellem Kemisk Institut og Nils Bohr Instituttet i 2001 ved Det Natur- og Biovidenskabelig fakultet. Sekretariatet består yderligere af: Vicecenterleder Jesper Nygård, studieleder Per Hedegård, sekretariatsleder Rikke Bøyesen og projektkoordinator Vibe Drostgaard.  Der er ca. 150 forskere tilknyttet centret samt 250 studerende.