8. september 2014

Ny nano-viden om cannabis baner vejen for ny medicin

NANOSCIENCE. Ny revolutionerende nanoteknologisk metode kan være med til at forbedre udviklingen af ny medicin og sænke de store udgifter til at udvikle produkterne. Det er forskere ved Nano-Science Center, Kemisk Institut, Københavns Universitet, der har udviklet en ny screeningsmetode. Metoden  gør det muligt at studere cellemembranproteiner, der binder stoffer som bl.a. cannabis og adrenalin og samtidigt reducere forbruget af kostbart prøvemateriale milliarder af gange.

Omkring 40% af den medicin, som benyttes i dag, virker gennem de såkaldte ”G-protein Koblede Receptorer”. Disse receptorer reagerer på ændringer i cellens omgivelser f.eks. på øgede mængder af cannabis, adrenalin eller medicin, som vi indtager. Derfor er de  ekstremt vigtige for den farmaceutiske industri.

”Der er meget opmærksomhed på forskning inden for ”G Protein Koblede Receptorer”, fordi de har en central rolle med at genkende og binde forskellige stoffer i kroppen. Vores nye metode er interessant for industrien, fordi den kan bidrage til en hurtigere og billigere udvikling af medicin”, siger professor Dimitrios Stamou, som leder Nanomedicin forskergruppen på Nano-Science Center, hvor metoden er udviklet.

Den nye metode er netop beskrevet i det højestimerede videnskabelige tidsskrift Nature Methods.

Det bliver billigere at teste og udvikle medicin

Den nye metode vil reducere forbruget af dyrebare membranprotein-prøver. Traditionelt tester man bl.a. et medicinsk stof ved hjælp af små dråber af prøver, der indeholder det membranprotein, som medicinen skal binde til. Når man kigger godt efter, vil man opdage, at hver eneste dråbe indeholder ikke færre end millioner af små nano-containere, der indeholder isolerede proteiner. Man har indtil nu antaget, at alle disse nano-containere er identiske, men det viser sig, at de hver især er forskellige. Derfor er den nye metode et usædvanligt gennembrud.

Med den nye metode skal forskerne benytte mange millioner færre prøver end hidtil, når de tester ”kandidater” til nye lægemidler. Det betyder betydelige besparelser i udviklingen af ny medicin.

”Vi har fundet ud af, at hver eneste af de nano-containere, man isolerer proteiner fra cellemembranen i, er unikke. Det er helt modsat, hvad man tidligere har troet. Vores metode giver os mulighed for at indsamle viden om hver enkel nano-container. Vi kan bruge den nye viden til at konstruere såkaldte high-throughput screens, hvor man f.eks. kan teste, hvordan medicinske stoffer binder G protein Koblede Receptorer”, siger Signe Mathiasen, der er førsteforfatter på artiklen, som beskriver screeningsmetoden i Nature Methods. Signe Mathiasen har arbejdet med udvikling af screeningsmetoden gennem de seneste  fire år, hvor hun har skrevet sin ph.d.-afhandling med professor Dimitrios Stamou som vejleder.

Udviklingen af den nye nanoteknologiske metode er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og Lundbeckfonden.

Læs artikel.

Kontakt 

Professor Dimitrios Stamou 
Mobil: +45 24 98 16 58

Rikke Bøyesen
Kommunikationsmedarbejder
Mobil: +45 28 75 04 13