25. maj 2009

3 nye dansk-kinesiske forskningscentre inden for nanoteknologi

Sammen med den kinesiske forskningsfond NSFC etablerer Danmarks Grundforskningsfond nu tre virtuelle forskningscentre inden for området nanoteknologi.

De tre nye centre går for alvor i luften henover sommeren og kommer i første omgang til at køre i tre år. Der er tale om fælles forskningsprojekter mellem danske og kinesiske forskere, og centrene etableres med "ben" i begge lande. I Danmark bliver de tre centre forankrede ved henholdsvis Aarhus Universitet, Risø DTU og Københavns Universitet, hvor de danske ledere vil være: Flemming Besenbacher, Dorthe Juul Jensen og Thomas Bjørnholm (download hele pressemeddelelsen med alle tre beskrivelser).

Samlet set bruger Danmarks Grundforskningsfond 45 millioner kroner på etableringen af de tre nye centre i de kommende tre år, med bevillinger på 15 millioner kroner til hvert af de tre centre. Fondens bidrag skal gå til dækning af de danske aktiviteter. På tilsvarende vis støtter National Natural Science Foundation of China (NSFC) de involverede kinesiske miljøer.

De tre nye nano-centre er resultat af et samarbejdsinitiativ, fonden har taget med National Natural Science Foundation of China (NSFC) med det formål at stimulere og fremme det dansk-kinesiske forskningssamarbejde.

- Der er ingen tvivl om, at Kina må betragtes som en af verdens væsentligste forskningsnationer med masser af talentmasse og mange fremragende forskere, som der er meget store perspektiver i at samarbejde med, siger Klaus Bock, der er formand for Danmarks Grundforskningsfond, som begrundelse for, at fonden er gået ind i samarbejdet med NSFC.

Danmarks Grundforskningsfond arbejder målrettet på at styrke forskningssamarbejdet med de bedste kinesiske forskere.

- Udover samarbejde inden for nanoforskning har vi allerede etableret to dansk-kinesiske forsk-ningscentre inden for kræftområdet, og helt aktuelt er der med en ansøgningsfrist den 15. juni indkaldt ansøgninger om støtte til etablering af nye centre inden for området Vedvarende Energi, fortæller Thomas Sinkjær, der er direktør i Danmarks Grundforskningsfond.

Herudover afsøger de to fonde for øjeblikket samarbejdspotentialet inden for IKT-forskning, og i løbet af juni vil det blive afklaret, om der også vil blive indkaldt ansøgninger om støtte til etablering af dansk-kinesiske centre inden for dette område. Yderligere information om kan fås ved henvendelse til:

Klaus Bock, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, e-mail: kb@dg.dk, mobil: 2219 5002.

Thomas Sinkjær, Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, e-mail: ts@dg.dk, telefon: 3318 1950, mobil 4028 9106