13. juni 2007

Debat om nanoteknologi

Over 100 deltagere diskuterede etiske og samfundsmæssige aspekter ved nanoteknologi på etik-konference.

Der var gang i diskussionerne om nanoteknologiens muligheder og forskellige perspektiver på, hvordan vi som samfund håndterer nye teknologier på etik-konference på Nano-Science Center 6. juni 2007, arrangeret bl.a. i samarbejde med UNESCO.

Nye typer af materialer og medicin, nye måder at udvinde energi eller sensorer der kontrollerer kvaliteten af vores mad, er blot nogle af nanoteknologiens perspektiver. Og med de nye muligheder rejser der sig også etiske og samfundsmæssige spørgsmål.
Som professor Thomas Bjørnholm, centerleder på Nano-Science Center, Københavns Universitet siger:

"Som forskere skal vi hele tiden være i dialog med samfundet om udnyttelsen af de nye muligheder, som nanoteknologien giver os. Men nanoteknologi er ikke kun én ting - nanoteknologi er tværfaglig og indeholder elementer fra både kemi, biologi og fysik. Det betyder, at man er nødt til at undersøge og bedømme konsekvenserne hver gang et nyt produkt ser dagens lys".

Nye teknologi rejser dilemmaer
"At skabe dialog mellem forskellige kulturer er et af UNESCO's vigtigste mål" fortæller Shamila Nair-Bedouelle, chef for UNESCO's sektion for forskning og teknologi i sit indlæg på Etik-konferencen. Hun sammenlignede diskussionen om fordele og ulemper ved nanoteknologien i dag med diskussionerne om bioteknologi i 80'erne:

"Vi kan ikke stoppe forskningen og som samfund vil vi altid være et skridt bagud. Vi kender først konsekvenserne af nye teknologier efterfølgende. Da jeg arbejdede med bioteknologi i 80'erne var det først efter ca. fem års arbejde i laboratorierne, at vi blev opmærksomme på, hvordan vi skulle håndtere de genmodificerede organismer", siger hun.

Også nanoteknologiens muligheder rejser dilemmaer. Thomas Bjørnholm fortæller:

Shamila Nair-Bedouelle,
UNESCO


"Jeg mener ikke, det er muligt at forudsige farerne ved nanoteknologien, men derfor skal vi ikke at undlade at udforske nye områder. Historien viser os, at udviklingen af nye teknologier har gået hånd i hånd med fremskridt for menneskeheden".

"Nanoteknologien kan i fremtiden gøre det muligt billigt og hurtigt at analyse et fosters arveanlæg. Som kommende forældre kan vi undgår at få et barn med arvelige sygdomme, men hvor går grænsen for, hvilke defekter et foster må have?", uddyber han.


Hvad er nanoteknologi?

Nanoteknologi handler om nogle af universets mindste byggeklodser, nemlig atomer og molekyler. Med nanoteknologi kan vi selv se og flytte rundt på de ekstrem små størrelser.

Vi kan med nanoteknologi skabe nye materialer, bedre medicin, lynhurtige computere, bedre beskyttelse af miljøet blot for at nævne nogle af perspektiverne.

Nanos' betyder dværg på græsk. En nanometer er 0,000000001 m. Det svarer til en milliardtedel af en meter.