16. oktober 2007

Naturvidenskab i efterårsferien

"Det har været rigtig sjovt og lærerigt. Jeg har fået mere styr på, hvad jeg gerne vil læse efter gymnasiet. Og det kan sagtens ende med at blive nanoteknologi" - sådan lyder det fra to piger fra Avedøre Gymnasium efter dagene på H.C. Ørsted Instituttet.

Eleverne er meget begejstrede for kombinationen af hands on workshops og de spændende foredrag af forskerne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Nano-Science Center deltager i arrangementet med to workshops og et foredrag af centerleder Thomas Bjørnholm "Nanoteknologi - atomsløjd der flytter grænser".

Som Thomas Bjørnholm siger: "Vi prioriterer højt at møde gymnasieeleverne og vise dem nanoteknologiens tværfaglige perspektiver. Vi har i år to nye workshops, hvor den ene fokuserer på biologiske og medicinske sider af nanoteknologien, mens den anden viser fysiske aspekter."

De to ph.d.-studerende Andreas Kunding og Martin Bech arrangerer de to workshops fra Nano-Science Center. Martin Bechs workshop handler om røntgen tomografi - hvor eleverne kan se, hvad der er inden i, uden at bruge en kniv. Med tomografi optager eleverne et tredimensionelt røntgenbillede. På computeren behandler de billedet, og skærer det i tynde skiver. På den måde kan de se, hvad der er inden i prøven uden fysisk at skære i den. På sigt håber forskerne, at denne nye form for røntgenoptagelser kan bruges på hospitalerne.

Hos Andreas Kunding fremstiller eleverne en chip med kunstige mini-celler og ser på dem i et optisk mikroskop. De får indsigt i, hvordan man ved hjælpe af nanoteknologiske teknikker kan studere mini-cellerne, og hvordan forskerne i laboratoriet kan efterligne cellen og fremstille kunstige biologiske nanosystemer. De kunstige nanosystemer bruger forskerne i deres stræben efter at fremstille intelligent medicin.

Nanoteknologien er en af fremtidens teknologier. Læs mere om fremtidens teknologier.

Læs mere om uddannelsen i nanoteknologi.

HCØ-dagene afholdes hvert år i de to første dage af efterårsferien. HCØ-dagene er arrangeret af Det Naturvidenskabelige Fakultet.