23. januar 2009

VELUX FONDENs Hæderslegat til Jens Als-Nielsen

Professor Jens Als Nielsen, Niels Bohr Institutet og Nano-Science Center modtager fredag den 23. januar 2009 VELUX FONDENs Hæderslegat for hans forskning inden for neutron- og røntgenspredning. Prisen er på kr. 500.000.

Legatet tildeles danske forskere med internationalt omdømme som en anerkendelse for en særlig værdifuld forskningsindsats gennem en lang forskerkarriere. Fonden ønsker med legatet at hædre forskere, som har været forbilledlige repræsentanter for dansk forskning, og legatet skal således også tjene til inspiration for yngre forskere.

Legatet tildeles Jens Als-Nielsen for hans store betydning for dansk forskning inden for neutron- og røntgenspredning, faststoffysik, magnetisme, faseomdannelser samt overflader og grænselag. Inden for alle disse områder har Jens Als-Nielsens forskning ført til internationale videnskabelige gennembrud, og han har formået at involvere en lang række danske, udenlandske, yngre såvel som ældre forskere i sit arbejdet. Jens Als-Nielsens pionerindsats inden for neutron- og især røntgenspredning har endvidere medvirket til at sætte høje standarder for store internationale synkrotroncentre. I dag er Jens Als-Nielsens forskning stadig - selv efter hans officielle pensionsalder - koncentreret om røntgenstrålingens muligheder inden for biologisk og medicinsk forskning.

Jens Als-Nielsen er 72 år. Han er uddannet civilingeniør inden for elektrofysik og har siden opnået dr.phil.-graden. I perioden fra 1961-1995 var han ansat på Forsøgsanlæg Risø, blandt andet som sektionsleder for Faststoffysiksektionen og senere som afdelingsleder for Fysikafdelingen. Han har været udstationeret til European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, Grenoble. Fra 1995 og til pensionsalderen i 2007 var han ansat som professor i eksperimentel faststoffysik ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Jens Als-Nielsen modtog i 1985 European Physical Society's Hewlett-Packard pris i faststoffysik.

Hæderslegatet uddeles af VELUX FONDEN, som blev stiftet i 1981 af nu afdøde civilingeniør, dr.techn. h.c. Villum Kann Rasmussen, der bl.a. udviklede Velux ovenlysvinduet.

Legatoverrækkelsen finder sted på Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup fredag den 23. januar 2009 kl. 14.00. Der indbydes efterfølgende til reception.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Professor Jens Als-Nielsen (telf. 35320425, e-mail: als@fys.ku.dk)
VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN, Lennart Rasmussen (telf. 29417889,  e-mail: lra.fond@velux.com).