10. februar 2009

Stort fremskridt for opdagelse af ny medicin

Forskere fra Nano-Science Center, Københavns Universitet og Nationalt Center for Forskning i Frankrig har udviklet en ny metode til at studere membranproteiner. Den nye metode kan bruges til at screene flere tusind proteiner, og den vil forkorte vejen fra udvikling til færdige piller væsentligt. Allerede nu er den farmaceutisk industri interesseret og deltager i et europæisk konsortium, der er ved at blive etableret. Forskningsresultaterne er netop blevet offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift PNAS.

Membranproteiner findes på overfladen af alle celler, og de spiller en meget vigtig rolle i kommunikationen mellem cellerne i vores krop. Hvis en person har kræft, hjerte-kar sygdomme eller sygdomme i nervesystemer skyldes det blandt andet defekte membranproteiner. Forskerne har udviklet et system, hvor de binder en krog på proteinet, der fastholder det på en overflade og gør det nemmere at undersøge det i laboratoriet.

Indtil nu har det været vanskelig at studere membranproteiner udenfor deres naturlige miljø i cellen. Det skyldes et ”fedtbælte”, som omgiver membranproteinerne. Dette bælte er grundlæggende for deres overlevelse og funktion.

Svømmetøj med krog til proteiner

- Med vores nye metode kan vi studere membranproteiner hurtigere, mere præcist og billigere. Vi benytter en slags svømmetøj til proteinerne, som vi kalder ”amphipoler”. Amphipolerne erstatter ”fedtbæltet” og omkranser membranproteiner. Det betyder, at de kan opløses i vand og stadig bevare deres funktion. Vi binder en krog på amphipolen, som passer til den overflade, vi vil have proteinet sat fast på. Når vi har proteinerne bundet på en overflade, kan vi nemt og hurtigt måle på dem, siger lektor Karen Martinez fra Institut for Neurobiologi og Farmakologi og Nano-Science Center ved Københavns Universitet.

 

Antistof (orange) der genkender et membranprotein (blå) klædt i et amphipol (hvid/rød/blå), der er bundet til en overflade (grøn). Kunstnerisk billede af Delphine Charvolin.


Forskerne har testet deres metode på adskillige membranproteiner, og resultatet er enestående. Når de leder efter ny medicin, ser de efter interaktioner mellem membranproteiner og andre molekyler – potentielle kandidater for ny medicin. Metoden kan også bruges til at opdage antistoffer, virus, bakterier og parasitter. Perspektiverne i den nye lovende metode vil blive undersøgt af et europæisk konsortium, som er ved at blive etableret. Konsortiet består af 15 laboratorier fra både private virksomheder og universiteter.

Farmaceutisk industri interesseret

- Vores resultater tyder på, at funktionen af de testede proteiner ikke bliver påvirket af at sidde fast på overfladen. Det betyder, at det er en generel metode, der kan bruges til at studere et hvilken som helst membranprotein. I vores system kan vi teste membranproteiner, der er involveret i forskellige sygdomme, og vores resultater kan allerede nu anvendes i den farmaceutiske industri til at screene for ny medicin og til  diagnosticering, siger professor Jean-Luc Popot, leder af gruppen på Nationalt Center for Forskning og en af opdagerne af amphipoler.

Kontakt:
Kommunikationsmedarbejder Gitte Frandsen, mobil: 28 75 04 58