08. december 2009

Lundbeckfonden giver 34 mio. kr. til nyt center for nanomedicin

Lundbeckfonden giver 34. mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter for nanomedicin ved Københavns Universitet. Det nye Center for Biomembraner i Nanomedicin får placering på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under ledelse af professor Ulrik Gether og lektor Dimitrios Stamou fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Udover forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deltager også forskere fra Det Naturvidenskabelige Fakultet og forskere fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

- Inden for de senere år har der været en nærmest eksplosiv udvikling inden for nanoteknologien. Med bevillingen fra Lundbeckfonden får vi optimale muligheder for at bruge de nanoteknologiske landvindinger fra bl.a. Nano-Science Center ved Det Naturvidenskabelige Fakultet i den sundhedsvidenskabelige forskning, fortæller lektor Dimitrios Stamou, centerleder og leder af Bio-Nanoteknologi og Nanomedicin Laboratoriet.

Centret vil studere de basale biologiske processer, der foregår i cellens ydre barriere, cellemembranen, og som ligger til grund for cellers evne til at kommunikere med hinanden ved overførsel af kemiske signaler. Membranprocesserne udviser forbavsende mange fællestræk mellem bakterier og menneskelige celler, hvilket understreger deres fundamentale betydning for alle levende organismer.

- Forstyrrelse af den kemiske signalering mellem celler er et centralt element i udvikling af sygdomme i hjernen som f.eks. skizofreni, depression, Parkinson's sygdom og Alzheimer's sygdom. Og kemisk signalering mellem bakterier spiller sandsynligvis en hidtil undervurderet rolle for disses evne til i nogle tilfælde at slippe uden om kroppens immunsystem, oplyser professor Ulrik Gether, centerleder og leder af Laboratoriet for Molekylær Neurofarmakologi.

I Center for Biomembraner i Nanomedicin vil man anvende en hel række nye nanoskala teknologier til at studere membranprocesserne helt ned på enkeltmolekylenivaeu. Resultaterne vil på sigt ikke bare kunne føre til nye behandlingsmetoder inden for hjerne-sygdomme og til bekæmpelse af bakterielle infektioner men også til udvikling af nye biologiske nanosensorer til brug ved diagnostik og design af medicinbeholdere i nanoskala til målrettet behandling af bestemte celletyper.

- Centret samler en stærk gruppe af forskere, der på højeste internationale niveau og i samarbejde med udenlandske forskergrupper besidder unikke, komplementerende ekspertiser. Forskergruppens ekspertise rangerer fra nanoteknologi og membranfysik over avancerede billeddannelsesteknikker til neurobiologi, neurofarmakologi og mikrobiologi, oplyser dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedvidenskabelige Fakultet.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i de to børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. Afkastet af fondens formue anvendes bl.a. til støtte af videnskabelig forskning overvejende inden for sundhedsvidenskabelig forskning, men også til biologisk orienteret naturvidenskabelig forskning samt fysik og kemi. Fonden uddeler årligt ca. 330 mio. kr.