06. maj 2011

Fornem pris til forsker ved Nano-Science Center

Forskning i overflader kan føre meget med sig. For Dr Marité Cardenas Gómez fra Kemisk Instituts Nano-medicin gruppe har hendes undersøgelser af cellers overflader nu ført til at hun modtager Akzo Nobels Nordiske Forskerpris 2011. Prisen er indstiftet af den svenske virksomhed Akzo Nobel Functional Chemicals AB og gives til årets bedste doktorafhandling og forskervirksomhed inden for overflade og kolloidkemi i Norden. Prisen består af et rejselegat på 50.000 SEK, som Gómez skal dele med Peter Jönsson fra Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg

Læs mere om Marité Gómez arbejde:http://www.ki.ku.dk/formidling/Nyheder/Nyhedssamling/transitspoergsmaal/