04. februar 2011

Morten Meldal er ny nano-professor ved Kemisk Institut

Listen af publikationer og hædersbeviser er lang og med et H-index på 48 er det helt sikkert en kvalificeret professor der overtager kontoret i stuen i D-bygningen. Den 1. marts tiltræder den 57-årige Morten Meldal stillingen som professor i nanokemi ved Kemisk Institut.

- ”Det er en kæmpe udfordring for mig at komme til Nano-Science Center, hvor der er samlet mange forskere med forskellige interesser.  Jeg har i mit virke været meget multidisiplinær, og det glæder jeg mig til at leve fuldt ud”, siger Morten Meldal, der siden 1988 har være leder af ”Solid Phase Organic Combinatorial Chemistry Center” ved Carlsberg.

Det blev til i alt 22 år ved Carlsberg og igennem den tid har Morten været med til at udvikle flere anerkendte og brugte teknikker. Han har bl.a. udviklet en sofistikeret teknologiplatform som han vil føre med sig fra Carlsberg, hvor han de seneste to år har arbejdet med at fremstille enzymer fra byg.

- ”Jeg glæder mig til at arbejde med grundforskning igen. Jeg er filosofisk anlagt og kan godt lide tanken om at lave forskning, der kommer samfundet som et hele til gode. Det kunne jo blandt andet være ved at udvikle nye former for nanomedicin. En af mine styrker er, at jeg er god til at løse problemer. Jeg har været med til at udvikle teknikker og kemi som mange forskere i hele verden benytter i dag”, siger Morten Meldal, der blandt andet har udviklet  ”klik”-kemi som anvendes til at konstruerer store komplekse molekylære arkitekturer, som var det en slags molekylær LEGO.

Morten Meldal har siden han blev kandidat fra DTU i 1980 arbejdet som postdoc ved University of Cambridge i England, ved DTU og ved Københavns Universitet samt endelig som professor ved Carlsberg. I 2004 blev han adjungeret professor ved Danmarks Farmaceutiske Højskole.

- ”Jeg har arbejdet på nanoskala i mange år, og derfor er det helt naturligt for mig at tiltræde stillingen. Jeg har blandt andet arbejdet med nanokatalysatorer, det er et område, hvor jeg tror, udvikling virkelig kan tage form i samarbejde med forskere på Nano-Science Center”, siger Morten Meldal, der allerede er i fuld gang med at søge midler til den forskning, han skal bedrive på Kemisk Institut.

- ”Jeg vil i den første tid – udover at søge midler - bruge energi på at etablere mig her. Jeg synes, det er vigtigt, at den interne kommunikation er god, og at vi alle kan bruge hinandens erfaringer.  Det kan være via uformelle samtaler og databaser over vores forskning og faciliteter. Jeg håber at medvirke til at opbygge et stærkt og attraktivt forskningsmiljø, der kan tiltrække selv de bedste af de unge studerende både herfra og fra udlandet. Jeg glæder mig også til den faglige interaktion med de studerende og til at undervise igen”, slutter Morten Meldal.