14. juni 2013

Forskningsbevilinger til Vosch og Stamou fra FNU

Tom Vosch og Dimoitrios Stamou modtager sammen med kollegaer på Københavns Universitet midler til forskning inden for molekylær elektronik og pumpe-aktivitet i membran proteiner. Midlerne er bevilget af Det Frie Forskningsråd.

De to projekter:

Nanogap luminescence as a new tool for studying molecular electronics and fluorescence enhancement
Bevillingsmodtager: Tom Vosch
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.308.550
Projektbeskrivelse: Molekylær elektronik er en lovende ny retning indenfor elektronik, hvor sædvanlige elektroniske komponenter baseret på silicium og metaller erstattes af organiske molekyler. Molekyler er ekstremt små og kan ved hjælp af kemisk syntese skræddersyes til at udføre særdeles avancerede funktioner. Den ultimative grænse for miniaturisering af elektronik er nået når et enkelt molekyle kan fungere som en elektronisk komponent. Før dette bliver en realitet skal to fundamentale udfordringer løses; at skabe stabil elektrisk kontakt til en enkelt molekyle samt at måle de iboende egenskaber af molekylet. To forskere fra Nanokemi på Københavns Universitet vil imødekomme disse udfordringer ved at udvikle nye metoder til at danne elektrisk kontakt til enkelte molekyler samt at udnytte lysudsendelsen fra disse molekyler ved påført elektrisk felt til at afdække deres elektroniske egenskaber. Forskningsprojektet vil give et helt nyt redskab til at studere ladningstransport gennem individuelle molekyler.

Molecular analysis of P-type ATPases from single vesicle to single molecule level
Bevillingsmodtagere: Professor Thomas Günther Pomorski and Professor Dimitrios Stamou.
Beviliget beløb: Kr.  6 million.
Projektbeskrivelse: Membran proteiner fra familien af P-type ATPaser spiller en afgørende rolle i cellulær homeostase, ved at transportere substrater så forskellige som protoner og lipider på tværs af membraner. Denne pumpe-aktivitet følges af store konformationelle ændringer i proteinets struktur. Selvom der findes krystalstrukturer og flere velkarakteriserede medlemmer af denne gruppe, er de grundlæggende mekanismer stadig ukendte. Dette skyldes på den ene side besværligheder ved håndtering membran-integrale proteiner, under produktion og oprensning samt ved karakterisering i membraner. På den anden side forudsætter studier af deres molekylære mekanismer adgang til sofistikerede enkelt-molekyle eksperimentelle teknikker. Vi vil adressere dette fra begge sider, ved at etablere veldefinerede vesikel systemer samt state-of-the-art enkelt-molekyle teknikker til at studere rekonstituerede plante plasma-membran proton-pumpe proteiner. Dette vil åbne for nye indsigter i de indre virkemåder af P-type ATPaser.

Se mere