24. februar 2010

Robert Feidenhans’l til tops i europæisk forskning

Tekst fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 24/2-2010.

Den internationalt anerkendte danske forsker Robert Feidenhans’l fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er valgt som formand for det øverste organ i det europæiske samarbejde om forskningsinfrastrukturen European XFEL, som er under opbygning ved Hamborg.

- Det er særdeles glædeligt, at en dansk forsker nu står i spidsen for det europæiske samarbejde om udviklingen af en af verdens mest avancerede forskningsinfrastrukturer, og at vores ekspertise på området kan udnyttes i de nye spændende videnskabelige og teknologiske muligheder, som vil opstå i Hamborg. Det sender et signal om kvaliteten af dansk forskning i almindelighed og i særdeleshed om Robert Feidenhans’ls enestående kompetencer og engagement, siger vicedirektør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hans Müller Pedersen.

Kan filme molekyler

European XFEL i Hamborg skal tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenstråling inden for en lang række fagområder, og vil, når den står færdig i 2016, give forskere et superværktøj, som bl.a. kan ’filme’ molekyler, mens de forandrer sig.

- Med vores engagement i European XFEL får vi for alvor styrket den danske position inden for røntgen- og synkrotronstråling, hvor vi allerede i flere årtier har været med til at præge udviklingen i Europa, siger Hans Müller Pedersen.

Det europæiske samarbejde om forskningsinfrastrukturen bliver bl.a. varetaget af bestyrelsen ’XFEL Council’, hvor Robert Feidenhans'l, som den ene af to danske delegerede, nu er valgt som formand.

- Det er et utroligt spændende hverv, jeg er blevet udnævnt til. Danmark og de danske forskningsgrupper har spillet en stor rolle i udnyttelsen - og ikke mindst udviklingen - af synkrotronstrålingen i Europa siden slutningen af halvfjerdserne. Det er den ekspertise, vi håber vil komme til fuld udfoldelse ved de mange nye forskningsområder inden for en række fag, som European XFEL vil åbne op for, siger Robert Feidenhans’l.

Videnskabsministeriet underskrev i november 2009 den internationale konvention om etableringen af European XFEL og deltager i gruppen af europæiske lan-de, der med Tyskland i spidsen, er gået sammen om den fælles forskningssatsning til mere end én mia. euro.

Kontakt

• Vicedirektør Hans Müller Pedersen via pressekonsulent i Forsknings- og Innovationsstyrelsen Linda Bang Jessen på tlf: 41 32 60 30 eller email: libj@fi.dk.

• Professor Robert Krarup Feidenhans’l, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, tlf: 35 32 03 97 eller 28 75 03 97, robert@fys.ku.dk.