08. maj 2007

Kamp om pladserne

Det var kamp om pladserne til årets science-dating den 18. april på Nano-Science Centret. 80 studerende var mødt op for at få en snak med af medarbejderne i de 8 virksomheder, som deltog i arrangementet.

Lene Madsen, forsker ved Haldor-Topsøe A/S, var en af de virksomhedsrepræsentanter, som gladelig tog imod studerende.
- Jeg vil gerne møde en masse studerende. De skal kende til vores virksomhed og de muligheder som der er for at lave projekter sammen med os. Det skulle gerne føre til, at vi kan rekruttere nogle interesserede studerende og på længere sigt velkvalificerede medarbejdere til Haldor-Topsøe A/S, siger Lene Madsen.
 
Rekruttering er en udfordring for mange af de virksomheder, som var repræsenteret ved arrangementet. Det blev der ikke lagt skjul på under virksomhedspræsentationerne umiddelbart før de studerende havde mulighed for at date virksomhederne i 15 min. af gangen.

Speciale studerende Torben Jensen, datede flere af virksomhedsrepræsentanterne for at høre om sine karrieremuligheder.
- Det er en god idé med denne type arrangementer, fordi det giver en mulighed for at danne sig et overblik over hvad de forskellige virksomheder kan tilbyde. Jeg har blandt andet spurgt til mulighederne for at blive ph.d., siger han.  

Mange visitkort skiftede hænder under de 5 dating runder, som blev gennemført ved årets Science-dating. Fremtiden vil så vise om virksomhederne har held til rekruttere nye medarbejdere og om de studerende finder de rette samarbejdspartnere i virksomhederne.