30. november 2010

ERC bevilling til forsker ved Nano-Science Center

Adjunkt Gemma Solomon har netop modtaget et ERC bevilling på ca. 11 MDDK til sin forskning inden for isolerede molekyler. Gemma er en del af NanoKemigruppen ved Nano-Science Center, Kemisk Institut.

Gemma Solomon er en ud af to yngre forskere ved Københavns Universitet, der har modtaget den eftertragtede ERC startbevilling i år. Bevillingen bliver givet til unge lovende forskere så de kan etablere sig. Gemma Solomon skal bruge sin bevilling på at undersøge, hvorfor molekyler bliver opvarmet når en elektrisk strøm passere gennem et molekyle og hvordan denne varme spreder sig.

"Jeg vil kigge på, hvordan vi kan kontrollere varme- og køleprocesser ved at ændre på molekylets kemiske struktur. Resultaterne vil kunne bruges til at designe nye termoelektriske materialer, der kan transformere varme eller kulde til elektrisk energi eller vice versa. Hvis vi kan udvikle nye effektive termoelektriske materialer baseret på dette princip vil det for eksempel blive muligt at udnytte restvarme i industrielle processer. Det er der store perspektiver i", siger Gemma Solomon. Hun er oprindeligt fra Perth, Australien og har sin ph.d. University of Sydney. Siden har hun været post doc på Northwestern University, USA og nu adjunkt i Danmark.


Gemma Solomon flyttede til København i Juli og har siden da været finansieret af et Steno stipendium. Hun har kontor på 1. sal i D bygningen, hvor hun blandt andet arbejder sammen med teorigruppen. Det er bestemt ikke et tilfælde, at den 30-årige Gemma har valgt at bosætte sig i Danmark og gøre karriere her.

"Jeg kender HCØ og mange af forskerne godt fra mine mange besøg her siden 2003, hvor Nano-Science Center var nyt.  Og udover at der rent forskningsmæssigt sker meget interessant arbejde her på stedet, har jeg en dansk kæreste, som jeg har mødt i Sydney", siger Gemma Solomon,

Etablering af ny forskergruppe
ERC bevillingen giver Gemma mulighed for at etablere sin egne forskergruppe, og hun skal i løbet af de kommende år ansætte tre ph.d.-studerende og tre post docs.

"Det bliver rigtig spændende at skulle sammensætte en gruppe. Bevillingen løber over de næste fem år, og det giver mig tid til at finde de rigtige folk til gruppen og en god chance for at løse de forskningsmæssige udfordringer, jeg står overfor med projektet, slutter Gemma Solomon.


Figuren illustrerer et organisk molekyle mellem to guld elektroder. Når en elektrisk strøm passerer gennem molekylet bliver det opvarmet idet det modtager energi fra strømmen.