20. december 2013

Nye screeningsmetoder bliver billigere, bedre og mere grønne

NYT SAMARBEJDE

Overvægt og fedme skyldes for nogle mennesker, at de ikke modtager signal ved hjælp af de G-protein koblede receptorer om at de er mætte og derved overspiser de. Udviklingen af ny medicin, der kan afhjælpe denne type signalfejl og dermed fedme, er et af målene for forskere ved Nano-Science Center, der også vil bidrage til at udvikling af flere typer af screeningsmetoder bliver bedre, billigere og mere grøn.

Professor Dimitrios Stamou

- Nøglen til udvikling af mange nye lægemidler ligger i at forstå hvordan G-protein koblede receptorer (GPCR) fungerer. De er målet for 40% af alle lægemidler og styrer fundamentale fysiologiske processer, som er involverede i en lang række af sygdomme, siger professor Dimitrios Stamou fra Nano-Science Center, Kemisk Institut ved Københavns Universitet. Han er leder af projektet GPCR-Nanoscreen: Nanoscale High Content Analysis Assays for G protein coupled receptors, hvis mål er at udvikle nye analyse- og screeningsmetoder til brug i Biotek industrien. Metoderne vil gøre udviklingen af screeningsprocesser til udvikling af lægemidler billigere, bedre og mere miljørigtige.  

- Vi vil især kigge på receptorer, der er forbundet med sygdomme som overvægt, sukkersyge og astma, forklarer Stamou, der netop har modtaget  23 mio. til forskningen fra Det Strategiske Forsknings Råd.

Samarbejde med biotekindustrien

Den nye generation af nanoskala analyse- og screeningsmetoder vil gøre udviklingen af medicin billigere og bedre og mere miljørigtig end den er i dag, og det gør forskernes arbejde interessant for Biotek industrien, i dette projekt arbejder forskningsgruppen sammen med Novo Nordisk A/S.

- Forskningen er baserede på fluorescensmikroskopi af individuelle celler og individuelle GPCR proteiner, og vil derfor kræve minimale mængder af biologisk prøvemateriale, med lavere omkostninger til følge, siger Dimitrios Stamou, der igennem flere år har forsket i, hvordan enkelte molekyler opfører sig, og det er centralt for udviklingen af ny medicin.

Udviklingen af analyse- og screeningsmetoder udviklet på baggrund af viden om enkelte molekyler er mere præcise end konventionelle metoder, der kan sige noget om hvordan billioner molekyler i gennemsnit opfører sig. 

 - De nye analyse- og screeningsmetoder, som vi er i færd med at udvikle, vil give os information om receptorers biomolekylære vekselvirkninger, som ved fejlregulering fører til diabetes og fedme. Dette er ikke blot vigtigt fra et biologisk synspunkt, men kan på sigt forbedre terapeutiske metoder for fx bedre diabetes behandling, hvilket på langt sigt vil bidrage til at afhjælpe samfundsproblemer fra diabetes og fedme epidemier, siger Dimitrios Stamou,

Udviklingen af de nye metoder bliver fulgt af flere biotekvirksomheder i ind- og udland, der har vist stor interesse for forskningsgruppens arbejde.

Kontakt: Prof. Dimitrios Stamou; Tel: 2498 1658; Email: stamou@nano.ku.dk