01. juli 2008

Bevilling til Theis Sølling

Theis Sølling, Nano-Science Center og Kemisk Institut har modtaget en bevilling fra Forskningsrådet for Natur og Univers på 697.500 kr. til projektet: "Ultrafast processes: Investigating dark states with "any colour you like"".