27. august 2010

Velkommen

Nano-Science Center siger velkommen til 46 nye nanoscience studerende. For første gang i flere år er studiepladserne fyldte til stor glæde for alle ved centret. De nye studerende har første ”skoledag” mandag den 30. august og skal i løbet af den første ugen igennem et omfattende intro-program.

Læs studieundersøgelsen, hvor de nybagte studerende svarer på spørgsmål om, hvad deres grundlag for at vælge nanoscience var (pdf).