Evolutionary Chemical Biology

Forskningsgruppen Evolutionary Chemical Biology tager udgangspunkt i kombinatorisk kemi. Kombinatorisk kemi anvender molekylær evolution. Livets evolution anvender simpel overlevelse og har resulteret i fantastisk komplicerede biologiske systemer, under anvendelse af to processer: variation og selektion.

I kombinatorisk kemi anvendes der evolutionslignende processer - det kaldes kombinatorisk screening. Med selektion går man uden for de biologiske rammer. Ved systematisk at variere molekylers opbygning indenfor et stort molekylært ensemble for derefter at udvælge netop de molekyler, der opfylder specifikke kriterier, kan man ved hjælp af variation og selektion finde frem til molekyler med nye egenskaber, nye lægemidler eller nye materialer. Ved anvendelse af selektion udnytter vi molekylers dynamik og naturlige tilpasning og samtidig begrænser vi det molekylære design til de overordnede retningslinier for molekylers egenskaber og for molekylær genkendelse.

For yderligere information, se den engelske side.