Particles and Oxidative Stress

Det overordnede mål for denne sektion er at generere ny viden og opmærksomhed for betydningen af miljøet for folkesundheden gennem forskning, uddannelse og formidling af viden.

For yderligere information, se den engelske side.