Gruppen i nanokatalyse forsker i at udvikle nye katalysatorer, hvilket er en gruppe materialer der er en af den moderne, industrialiserede verdens absolutte hjørnesten. En katalysator er noget der får en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere - for eksempel oprensning af råolie eller produktion af gødning til landbrug.

For at samfundet kan bevæge sig væk fra afhængighed af fossile brændstoffer, er det vigtigt at man på en effektiv måde kan opbevare den energi, man har produceret fra vedvarende energikilder som sol og vind. En metode til at gøre dette er brændselsceller, der kan skabe elektricitet fra brintgas. Nanokatalyse-gruppen arbejder med at udvikle disse teknologier ved at forske i nye katalysatorer til produktion af brint via elektrolyse og produktion af elektricitet fra brint via brændselsceller.

For yderligere information, se den engelske side.