NanoGeoScience – Københavns Universitet

Forside > Forskning > NanoGeoScience

NanoGeoScience er en interdisciplinær og international forskningsgruppe. Gruppen beskæftiger sig med at løse energi- og forureningsproblemstillinger ved hjælp af nanoteknologi.

Målet for NanoGeoScience er at opnå en bedre grundlæggende forståelse af reaktionerne mellem naturlige faststoffer og væsker og bruge det til at:

  • Udvikle nanopartikler, der kan rense specifikke forureningsstoffer fra grundvandet
  • Udvikle nanopartikler, som kan binde og uskadeliggøre giftige stoffer i affald
  • Udvinde mere olie, som er bundet i kalklag
  • Reducere mængden af CO2 i atmosfæren ved at binde den til faststoffer
  • Løse gåder om skal-, ben-, og tanddannelse, hvilket blandt andet vil give vores kolleger i den medicinske forskning nye redskaber til udvikling af mere effektive behandlinger af knoglesygdomme.

For yderligere information, se den engelske side.