Stamou Gruppen

Gruppens hovedinteresse er den spatiotemporale organisering af biologiske systemer på nanoskala og dens effekt på normale og afvigende biologiske funktioner.

Den dynamiske, men omhyggeligt orkestrerede organisering af små grupper af biomolekyler på nanoskala, er essentiel for mange kritiske cellulære processer. Dog har det vist sig svært at undersøge eksperimentelt og det er derfor dårligt forstået. I denne kontekst er membranstrukturer og protein membran vekselvirkninger specielt interessante. Derfor studeres forskellige biologiske systemer, med det formål at identificere forenende biofysiske mekanismer som kontrollerer strukturer og funktioner af proteiner og membraner på nanoskala. Sådanne mekanismer leder til nye regler og regulativer af biokemiske reaktioner og signalnetværk der transcenderer klassiske bimolekylære vekselvirkninger.

De problemer vi prøver at løse befinder sig på grænsefladen mellem biologi, fysik og nanoteknologi. For at kunne håndtere dem eksperimentelt har vi samlet en tværfaglig gruppe som omfatter molekylærbiologer, biokemikere, fysikere, nanoscienceforskere og materialeforskere. Vores ekspertise ligger i avancerede biofunktionelle overflader som vi i et kontrolleret miljø bruger til at isolere fra enkelte molekyler op til rekonstruerede signaleringskomplekser og kvantitative, optiske mikroskopier, som vi bruger sammen med andre overfladefølsomme teknikker til at karakterisere vores prøver. Mange af vores projekter udføres i tæt samarbejde med andre grupper, som specialiserer sig inden for proteinoprensning og proteinrekonstruktion, strukturkarakterisering, molekylære simulationer og teori.

En af vores mål i det kommende årti bliver på en kvantitativ måde at kunne identificere og karakterisere forskellige forekomster, hvor formen på den cellulære membran bestemmer udfaldet af biologiske processor. 

For yderligere information, se den engelske side.