Tobler Group

Tobler Group fokuserer på samspillet mellem mineraler, væsker og biota, med relevans for krystallisationsprocesser, biomineralisering, oprydning af forurenende stoffer og miljøteknik.

For yderligere information, se den engelske side