Studieretningsprojekt på Nano-Science Centeret

Har du lyst til at skrive en SRP ud over det sædvanlige, og elsker du naturvidenskab i enhver form? Så tilbyder vi 15 praktikpladser på Nano-Science Centeret, hvor du har muligheden for at skrive din SRP. Emnet er magnetiske nanopartikler, som bruges inden for kræftbehandling, forureningsbekæmpelse og fremtidens elektronik.

Sammen med de andre praktikanter vil du blive hjulpet sikkert igennem forsøg, teori og anvendelsesmuligheder samtidig med, at du får indblik i, hvordan det er at studere naturvidenskab på en videregående uddannelse.

Magnetiske nanopartikler

Magnetiske nanopartikler

Magneter er en helt central del af den moderne teknologi, hvor de bruges til omdannelsen af mekanisk energi til strøm i vindmøller og motorer, samt i mobiltelefoner og computere.

Nanoscience skaber grobund for at udvikle langt kraftigere og fleksible magneter, som kan styres bedre. Allerede i dag kan nanomagneter bruges til datalagring, sensorer, medicinsk diagnosticering etc. Men man møder også udfordringer, når man undersøger magneter på nanoskala.

I dette forløb vil vi både fremstille nanomagneter samt prøve at forstå mulighederne og udfordringerne ved dem. Vi vil desuden se på anvendelsesmuligheder samt undersøge strukturen af nanomagneterne.

Fagkombinationer

Forløbet lægger op til et tværfagligt projekt imellem fagene fysik, kemi, biologi og bioteknologi. Alt efter hvilken vinkel man vælger på forløbet, vil det kunne bruges til alle kombinationer derimellem.

Hvis man har en alternativ vinkel på projektet, bedes man tilføje en uddybende beskrivelse under bemærkninger i ansøgningsformularen.

Der opnås viden om…

Data fra SAXS-analyse

Magnetiske nanopartikler som kræftbehandling, anvendt nanoscience, kvantemekanik, røntgenspredning, magnetisme, elektronik, kemiske reaktioner.

Tidspunkt

Datoerne er i 2020 den 27., 28., 29. og 30 januar fra klokken 08.00 til 15.00, dog vil vi blive lidt længere den 30. for at spise en pizza.

Forudsætninger og ansøgning

Du ansøger senest den 20. december 2019 hvorefter ansøgningerne vil blive behandlet, og du får svar udsendes senest den 6. januar 2020. Bemærk at tilmeldingen til 2020 nu er lukket. 

OBS: Et krav til optagelse er, at man bruger øvelsesvejledningen ”Fremstilling af Magnetiske Nanopartikler” som udgangspunkt for sin problemformulering, da den er kernen i vores forløb.

Når du er blevet optaget, forventer vi at du har sat dig godt ind i emnet på forhånd, samt hvad nanoscience handler om. Der vil blive sendt relevant materiale ud, som vi også forventer du læser på forhånd. 

FAQ

  • Kan jeg deltage hvis jeg læser på HF eller HTX?

Ja. Hvis du har et lignende forløb, kan du ansøge om en af pladserne.

  • Kan I på KU hjælpe mig med problemformuleringen af min SRP?

Nej! Problemformulering er alene en sag mellem dig og din gymnasielærer.

  • Skal jeg klare mig selv i laboratoriet?

Nej! I laboratoriet er du under kyndig vejledning, dels af universitetets undervisere, dels studerende med erfaring. Men du skal være vant til at begå dig i et laboratorium.

  • Kan jeg være sikker på at gennemføre hele laboratorieforsøget?

Ja! Alle forsøg er gennemprøvede til at kunne gennemføres på de tre dage du får til rådighed.

  • Kan jeg analysere mine produkter fra forsøgene?

Ja! Der er afsat tid og personale til at du kan udføre røntgenspredning.

  • Kan jeg få information om bacheloruddannelsen i nanoscience, mens jeg laver SRP på Nano-Science Center, Københavns Universitet?

Ja! Hver dag starter vi med 1 times morgenmad, hvor der er mulighed for at spørge samt vi har en times frokost med andre studerende, som er til rådighed for spørgsmål.

  • Kan jeg få noget at vide om studiemiljøet på uddannelsen?

Ja! Du kommer til at spise frokost med studerende hver dag i en time, hvor der er rigeligt med tid til at snakke om studiemiljøet.

  • Skal jeg selv medbringe mad?

Vi giver morgenmad den første dag og aftensmad den sidste, men derudover skal man selv medbringe frokost. Der kan også købes frokost i kantinen. 

  • Jeg har et spørgsmål, der ikke er besvaret i denne FAQ. Hvad gør jeg?

Send dit spørgsmål til Tine Buskjær Nielsen (tinebuskjaer@nano.ku.dk).

Ansøgningsformular

Tryk her for at ansøge om at skrive dit studieretningsprojekt i samarbejde med Nano-Science Centeret.