Nanoscience tilbyder 2 studieretningsprojekter

Power-to-X og grøn brint

Som noget nyt tilbyder vi et nyt SRP-forløb om emnet Power-to-X. Det er et pilot projekt med 10 pladser som kører i uge 6, 2024.

Lyder det som noget for dig?  Så læs mere her. Tilmeldingen er åben.

Molekylær dynamik simulationer og proteinfoldninger

Har du lyst til at skrive en SRP/ SOP ud over det sædvanlige, og elsker du naturvidenskab i enhver form? Så tilbyder vi i år 40 praktikpladser til to forløb på Nano-Science Center, hvor du har muligheden for at skrive din SRP eller SOP afhængig af om du går på STX eller HTX. 

Emnet til begge forløb er Molecular Dynamics simulationer; computersimulationer af bevægelsen i fysiske systemer, for eksempel atomer i en gas, væske eller proteiner. Du kommer til at lære de grundlæggende principper bag MD Simulationer, køre din egen simple simulation af en gas i programmeringssproget Python og behandle data fra avancerede simulationer af proteiner. Til dette vil der indgå både fysiske, kemiske og bioteknologiske perspektiver. Det kræver ikke at du har programmeringserfaring, og databehandlingen vil hovedsageligt foregå i Excel.

Sammen med de andre praktikanter vil du blive hjulpet sikkert igennem teori, databehandling og anvendelsesmuligheder samtidig med, at du får indblik i, hvordan det er at studere naturvidenskab på en videregående uddannelse.

Molecular Dynamics Simulationer

Molecular Dynamics simulationer går ud på at undersøge bevægelse i fysiske systemer helt ned til enkelte atomer. En størrelsesorden, hvor mikroskoper har svært ved at følge med, og de mikroskoper som kan er dyre og kræver ekspertviden at bruge.

Med MD simulationer efterligner man de fysiske love som styrer bevægelsen af gasser, væsker, proteiner, kemiske reaktioner, m.fl. Det sker ved at man giver sin MD algoritme et antal partikler og startbetingelser, og så lader algoritmen fremskrive positioner og hastigheder og derved simulere virkelige bevægelser på en computer. Hvis simulationerne er præcise nok, kan simulationerne bruges til at udforske virkeligheden, uden overhovedet at lave fysiske forsøg. Dette er interessant i f.eks. proteinforskning, fordi proteiners funktion er uhyrligt afhængige af hvordan de folder. Her kan man undersøge 1000-vis af proteiner opbygget af forskellige aminosyre-sekvenser uden at skulle syntetisere dem i laboratoriet. For at køre avancerede simulationer med mange partikler må man have en computer med stor regnekraft. Derfor låner vi et trajectory af proteiners foldning, simuleret på en supercomputer.

Fagkombinationer

På dette projekt er der intet laboratorie-arbejde i klassisk forstand, da forsøget er computerbaseret. Man vil først lave sin egen simple simulation af en monoatomisk gas. Herefter vil man få udleveret et datasæt fra en avanceret simulation af proteiner. Dette skal man selv analysere og ud fra det opsætte en model for proteinets foldning. Forståelsen for MD simulationer af proteiners foldning kræver både teori fra fysik, kemi, matematik og biologi/biotek. Det er derfor et tværfagligt projekt med god mulighed for forskellige fagkombinationer.

Følgende fag kan inddrages i projektet: Kemi, Fysik, Biologi/Bioteknologi, Programmering/Informatik. 

Tidspunkt

Datoerne for SOP-forløbet (HTX) vil være d. 13. - 16. november 2023.

Datoerne for SRP-forløbet (STX) vil være d. 29. januar - 1. februar 2024. 

Forudsætninger og ansøgning

Tilmeldingen til SOP-forløbet er lukket. Hvis du er tilmeldt og ikke har modtaget en mail, så kontakt ckn@chem.ku.dk

Tilmelding til SRP-forløbet (STX) er lukket. Du får svar på om du er optaget den 17. december 2023. 

Når du er blevet optaget, forventer vi at du har sat dig godt ind i emnet på forhånd, samt hvad nanoscience handler om. Der vil blive sendt relevant materiale ud, som vi også forventer du læser på forhånd.

FAQ

  • Kan jeg deltage hvis jeg læser på HF?

Ja. Hvis du har et lignende forløb i samme periode som enten SRP- eller SOP-forløbet, kan du ansøge om en af pladserne.

  • Kan I på KU hjælpe mig med problemformuleringen af min SRP/ SOP?

Nej! Problemformulering er alene en sag mellem dig og din gymnasielærer.

  • Vil der være laboratoriearbejde?

Nej. Under forløbene i 2023/2024 er intet laboratorie-arbejde i klassisk forstand, da forsøget er computerbaseret.

  • Kan jeg få information om bacheloruddannelsen i nanoscience, mens jeg laver SRP/ SOP på Nano-Science Center, Københavns Universitet?

Ja! Forløbet er udarbejdet og gennemført sammen med nuværende Nanoscience studerende, der vil kunne fortælle dig om uddannelsen.

      • Jeg har et spørgsmål, der ikke er besvaret i denne FAQ. Hvad gør jeg?

      Send dit spørgsmål til Cecilie Kirstine Nøhr (ckn@chem.ku.dk).