24. august 2018

Adjunkt Kirsten Ørnsbjerg Jensen modtager bevilling på 11,5 millioner fra EU

Adjunkt Kirsten Ørnsbjerg Jensen, Kemisk Institut og Nano-Science Center, har modtaget et ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd på 11,5 millioner kr. til et forskningsprojekt med titlen projektet MatMech; Live Tapings of Material Formation: Unravelling formation mechanisms in materials chemistry through Multimodal X-ray total scattering studies

Kirsten udtaler om projektet: 
”I projektet MatMech vil vi bruge røntgenstråler til at skabe ny indsigt i de kemiske mekanismer, der spiller ind når faste stoffer dannes. Det skal hjælpe til en større forståelse af fremstilling af nye funktionelle materialer, for eksempel til energi-teknologier som batterier, katalysatorer og solceller. Et materiales egenskaber er dikteret af dets atomare struktur, og for at udvikle materialer til ny teknologi er det derfor essentielt, at være i stand til at fremstille materialer med atomar præcision. Det kræver stor indsigt ind i de reaktionsmekanismer, der kontrollerer dannelsen af et fast stof. Denne forståelse mangler stadig i materialekemien, og udvikling af syntesemetoder af nye materialer foregår derfor ofte ved ”trial-and-error”, hvilket er hverken rationelt eller effektivt, og forhindrer design af nye materialer til f.eks. energi-teknologier. Målet med MatMech er derfor at studere og forstå de kemiske reaktioner, der er involveret i dannelsen af faste materialer. Ved hjælp af høj-energi røntgenstråler vil vi lave live optagelser af materialefremstilling, som kan fortælle, hvordan ioner og molekyler samler sig, om-arrangerer sig, og danner nye, faste stoffer. Til dette benyttes røntgenstråler fra synkrotron-faciliteter, f.eks. den nye MAXIV facilitet i Lund, hvor vi vil benytte det kommende danske instrument DanMAX. Forståelsen, som synkrotron-studierne kan give, vil give helt ny indsigt og fundamental viden.”

Kirsten Ørnsbjerg Jensen