Tilbage i 2001 flyttede forskere inden for fysik og kemi ind i samme bygning for at nedbryde barriererne mellem disse forskningsområder. På det tidspunkt var Nano-Science Center ved Københavns Universitet et af de første kryds-disciplinære initiativer i verden.

I 2003 blev centret udvidet med områderne biologi, bioteknologi og medicin da forskere fra det Sundhedvidenskabelige Fakultet og medicin blev en del af centret. 

Forskningsgrupperne der er del af Nano-Science Center kommer fra både Kemisk Institut, Niels Bohr Institutet, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Fødevarevidenskab.

Læs mere om forskningen på Nano-Science Center i Årsrapporten til højre.

publikationer
Publikationer fra forskere fra Nano-Science Center fra 1998-2018
citationer
Citationer af forskere fra Nano-Science Center fra 1998-2018