Uddannelse i Nanoscience

Uddannelsen i Nanoscience handler om at forstå og mestre opbygningen af strukturer på det atomare og molekylære niveau. Det er en banebrydende uddannelse der kombinerer de klassiske naturvidenskabelige discipliner, og den giver derfor et bredt kendskab til både fysik, kemi og biologi på nanoskala.

Teknologien bag Nanoscience kan bruges inden for mange forskellige områder. Lige fra udvikling af nye former for kræftbehandling til konkurrencedygtige vedvarende energikilder. Med en uddannelse i Nanoscience er det muligt at arbejde sammen med folk fra mange forskellige brancher, hvor nanoteknologi allerede i dag bidrager til løsninger af vores tids største udfordringer.

Uddannelsens tværfaglige vinkel gør det muligt at sætte sig ind i, hvordan fysikere, kemikere og biologer tænker. Desuden bliver man som studerende involveret i forskningsprojekter lige fra starten, hvoraf nogle er i samarbejde med private virksomheder. Det gør, at man bliver god til at sætte sig ind komplekse problemer på kort tid – kompetencer som danske og internationale højteknologivirksomheder i høj grad efterspørger.

Karrieremuligheder

En uddannelse som cand. scient. i Nanoscience åbner op for mange forskellige karriereveje i flere brancher. Mange kandidater vælger at gå forskervejen i det private erhvervsliv, mens andre er blevet management konsulenter, ledere, projektledere, patentagenter eller gymnasielærere.

Færdige kandidater er eksempelvis ansat ved:

  • Novo Nordisk
  • Haldor Topsøe
  • Ørsted
  • Novozymes
  • Carlsberg
  • University of Cambridge
  • Harvard University
  • Inspicos P/S
  • McKinsey & Company

Læs mere om bachelor- og kandidatuddannelsen

Mere information om uddannelsen og optagelse kan du finde på uddannelsessiderne for bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience. Der er også en kandidatuddannelse i nanoscience og teknologi, der foregår i Kina.