Læs om de fysiske, forskningsmæssige og uddannelsesmæssige rammer på Nano-Science Center

Nano-Science Center er et tværfagligt initiativ delt mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der tilsammen har 18.000 studerende og 9.500 fuldtidsmedarbejdere.

Nano-Science Center blev oprettet i september 2001, som en ny forskningsenhed mellem Niels Bohr Instituttet og Kemisk Institut. Centeret har løbende udviklet sit forskningsområde og arbejder i dag også tæt sammen med institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Centeret huser landets første selvstændige bachelor- og kandidatuddannelse i nanoscience med cirka 250 studerende. Kandidaterne uddannes både til forskningsmiljøer i universitetsverden og i det private erhvervsliv.

Der er i alt 150 forskere, postdocs og Ph.d.-studerende ved centeret. Centerets forskning nyder international anerkendelse, og en stor del af centerets aktiviteter er finansieret af private og offentlige forskningsmidler - blandt andet EU's rammeprogrammer og Højteknologifonden. Centeret har siden opstarten i 2001 modtaget i alt over 650 millioner kroner i eksterne finansieringstilsagn - herunder flere EU-projekter. Centerets forskere har et tæt samarbejde med forskere fra universiteter og virksomheder i ind- og udland.

Forskningen på Nano-Science Center er organiseret i 15 forskellige forskningsgrupper. Læs om forskningsgrupperne her.