7. april 2016

Billigere platin-legeringer til brændselsceller

ARTIKEL I SCIENCE:

Brændselsceller der omdanner brint og ilt direkte til elektricitet, for eksempel i brintbiler, kræver enten meget høje temperaturer eller at der anvendes platin som katalysator. Desværre skal der anvendes ret store mængder af platin i katoden, hvor ilt reduceres til vand. Da platin kun udvindes i små mængder og er meget dyrt, forhindrer det at brintbiler anvendes i større skala.

Ved at legere platin med andre metaller kan aktiviteten øges betragteligt, og forbruget af platin derved mindskes. Et hold forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet har undersøgt legeringer mellem platin og syv af de sjældne jordarter samt calcium og netop publiceret resultaterne i tidsskriftet Science. 

Professor Jan Rossmeisl, Kemisk Insitut og Nano-Science Center, er medforfatter på artiklen og forklarer: "Krystalstrukturen bliver anderledes, og det gør at afstanden mellem platinatomerne i overfladen bliver en anelse mindre, hvilket forøger den katalytiske aktivitet voldsomt. Da størrelsen af de undersøgte atomer varierer systematisk (en effekt kendt som "lanthanide-kontraktionen”) kan man systematisk variere afstanden mellem platinatomerne i legeringen, og tune både aktivitet og stabilitet af legeringen. På den måde kan man opnå at legeringen er op til seks gange større end for rent platin, hvilket kan lede til en tilsvarende reduktion i forbruget af platin."

"...På den måde kan man opnå at legeringen er op til seks gange større end for rent platin, hvilket kan lede til en tilsvarende reduktion i forbruget af kostbart platin.

Professor Jan Rossmeisl

Du finder forskernes egne beskrivelser om fremtidens billigere energiproduktion i artiklen i Science

Emner