10. juni 2016

CO2 fordufter under Islands klipper

NEJ TAK TIL GLOBAL OPVARMNING:

CO2 kan blive til kalkaflejringer på 2 år - overraskende hurtigt også for forskerne fra Københavns Universitet.

Meget tyder på at CO2 udledning er en væsentlig årsag til global opvarmning. Men CO2 fra kraftværker og lignende kan på sigt opfanges og deponeres i undergrunden. Her vil CO2'en dog typisk være lettere end omgivelserne. Uden et tæt og intakt lag af aflejringer vil den stige opad med risiko for frigivelse til atmosfæren. 

Carbfix, et internationalt forskningsprojekt, viser at opløst CO2 reagerer meget hurtigt med basalt, den mørke sten på eksempelvis Island. Efter nedpumpning vekselvirkede gasen med reaktive mineraler og omdannedes på mindre end to år til uskadelige kalkudfældninger.

"Disse udfældninger er lig belægningerne i vores elkedler. Som vi alle ved, forsvinder de ikke af sig selv, så CO2'en er fanget

Knud Dideriksen

Knud Dideriksen er adjunkt på Nano-Science Centeret og Kemisk Institut på Københavns Universitet, og er den danske repræsentant i projektet. Resultaterne fra projektet viser, at sikkerhed i CO2-opbevaring kan opnås meget hurtigere og lettere end tidligere antaget.

Reaktive bjergarter som basalt findes i store mængder. Eksempelvis udgør de øerne Azorerne, De Kanariske Øer og størstedelen af havbunden under oceanerne. Projektet giver således anledning til håb om sikker bortskaffelse af væsentlige mængder CO2 - en løsning vi kan være presset til at vælge, hvis vi ikke formår at begrænse udledninger. 

Resultaterne er offentliggjort i tidskriftet Science med forfattere fra Southampton Universitet, Columbia Universitet, Islands Universitet, Det Nationale Videnskabelige Forskningscenter i Toulouse, University College London, Reykjavik Energi, Europa-Kommissions Fælles Forskningscenter, Islands Geologiske Undersøgelser, Curtin Universitet i Perth og Københavns Universitet.

Nano-Science Center ved Københavns Universitet er centrum for forskning i den tværfaglige videnskab nanoscience, hvor vi samler forskere og studerende fra Københavns Universitets forskningsgrupper indenfor både fysik, kemi, biologi og sundhedsvidenskab. Vi udgør et stærkt tværfagligt forskningsmiljø og driver en unik naturvidenskabelig bachelor- og kandidatuddannelse.

Emner