12. februar 2013

Midler til udvikling biomarkører, der kan forbedre diagnosticeringen af sygdomme som kræft, og leddegigt samt udvikling af nanomedicin til brug i brystkræftforskningen.

Eduardo Antonio Della Pia har modtaget godt 3 mio. kr. til forskningsprojektet: Nano-RA - Biofunctionalised nanowires for rheumatoid arthritis sensing. De kommende 3 år skal han som en del af Karen Martinez Nanobiogruppe arbejde med at udvikle et system, der skal være med til at forbedre diagnosticeringsteknikkerne. Det er tråde i nanometerskala der danner grundlag for denne nye analysemetode.

Trådene – som kaldes nanowires - kan påhæftes forskellige biologiske molekyler, der selektivt kan binde adskillige biomarkører og ændre nålenes fysiske egenskaber. På grund af trådenes nanometerdimensioner, og derfor meget store overflade, er ændringen af de fysiske egenskaber målbar med moderne elektronisk udstyr. Systemet kan give de nødvendige data, således at lægen kan opdage sygdomme på et tidligt stadie og hurtigt  iværksætte en behandling.

Moien Moghimi har modtaget godt 5 mio. kr. til sit projekt: CANelid NanoOnco-Therapeutics (CAMNOT): A Single-chain camelid anti-HER2 antibody-based approach for targeting of optimized nanocarrieres to breast cancer. Midlerne skal bruges til udvikle en samling af effektiv liposom- og polymerbaseret nanomedicin til diagnosticering og behandling af HER2 + brystkræft. Mere end 410.000 mennesker dør hvert år af brystkræft. Læs mere om forskningen her