20. august 2018

Europæisk talentprogram satser på KU-forskere

Otte talentfulde, yngre forskere fra Københavns Universitet modtager i år et Starting Grant fra det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingerne på mellem 1,5 og 2 millioner euro kan forskeren bruge til at etablere en forskningsgruppe omkring deres banebrydende forskningsideer.

- Vi har stor grund til at glæde os over, at KU’s forskere fortsætter succesen hos ERC. Otte bevillinger i Europas skarpeste felt, hvor alene forskningskvalitet og -talent er konkurrenceparameteren, lover godt for fremtiden, siger Kim Brinckmann, vicedirektør for Forskning & Innovation.

Vejen til et fast stof skal kortlægges

Adjunkt Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen fra Kemisk Institut er en af de forskere, der har modtaget et Starting Grant. Hun er materialekemiker, og hendes projekt MatMech skal skabe bedre indsigt i de kemiske mekanismer, der spiller ind, når faste stoffer dannes.

- Som kemikere mangler vi forståelse af selve kemien, der styrer, hvordan et nyt materiale dannes. Det er meget udfordrende at studere materialerne, mens de er ved at blive formet til fast stof. Derfor mangler vi indsigt i de helt fundamentale processer, der foregår. Det betyder, at man i praksis må prøve sig frem, når en fremstillingsmetode af et nyt materiale skal udvikles. Det er hverken særligt rationelt eller særligt effektivt, forklarer hun.

Ved hjælp af de kraftfulde røntgenstråler, som findes i f.eks. MAX IV laboratoriet i Lund, skal Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen og hendes forskningsgruppe forsøge at følge de kemiske reaktioner i real tid, så man kan se, hvordan molekyler og ioner former sig og danner et fast stof. Det skal føre til en større forståelse af fremstilling af funktionelle materialer, for eksempel til batterier og solceller.

En sjældent lige fordeling

De otte bevillinger tangerer KU’s rekord for antal Starting Grants, som blev sat i 2014. Men hvor det i 2014 udelukkende var mandlige forskere på modtagerlisten, er kønsbalancen helt lige i år. Fire kvindelige modtagere og fire mandlige modtagere.

Den lige fordeling er bemærkelsesværdig, når man ser tilbage på, hvordan KU’s Starting Grant-bevillinger har været fordelt igennem det seneste årti. Syv kvindelige KU-forskere har været blandt modtagerne inden årets uddeling, mens 36 mandlige KU-forskere har modtaget.

En opgørelse fra det Europæiske Forskningsråd viser, at i perioden mellem 2007 og udgangen af 2016 er 27 procent af de uddelte bevillinger er gået til kvindelige forskere.

Note:
Københavns Universitet står noteret for et niende Starting Grant i årets uddeling, men forskeren bag ansøgningen er siden rejst til et udenlandsk universitet og bevillingen vil følge med.