8. marts 2019

Forskertalent: Kunstnere og forskere skal se verden fra nye vinkler

Hæderspris

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen ville som ung læse kunsthistorie eller spille klassisk musik. I stedet blev det kemien og arbejdet med atomare strukturer og nanomaterialer, der vandt. Men ifølge kemikeren er der ikke den store forskel på kunst og naturvidenskab. Det handler om at se verden fra nye vinkler og tænke anderledes. Hun er netop hædret med den internationale pris ”International Rising Talent”, som uddeles af kosmetik-koncernen L´Oréal og FN-organet UNESCO i fællesskab.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, Kemisk Institut på Københavns Universitet, er blandt de 15 yngre talentfulde kvindelige forskere på verdensplan, som nu bliver hædret med den internationale pris ”International Rising Talent”.


Det er ikke kun i filmen, musikken og litteraturens verden at kreativiteten og fornyelse udfolder sig. Også indenfor naturvidenskaben er der brug for at tænke i nye og anderledes baner. Specielt hvis vi skal løse de store problemer, som vi står over for i forbindelse med klimaforandringerne og behovet for grøn energi som afløser for de forurenende fossile brændstoffer.

Det er den 33-årige kemiker og nano-forsker, Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, Kemisk Institut på Københavns Universitet, et godt eksempel på: At kreativitet og innovation i høj grad udfolder sig i naturvidenskaben.

”Som helt ung havde jeg mange planer om, hvad jeg ville være. Læse kunsthistorie eller spille klassisk musik bl.a. Men takket være dygtige kemi- og fysiklærere i folkeskolen og på Rosborg Gymnasium i Vejle fik jeg den helt store interesse for kemi og naturvidenskab generelt. Kemi bliver, heldigvis, ved med at fascinere mig. Ved at forstå verden på et atomart plan kan vi designe nye molekyler og materialer, der kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som verden står overfor," siger Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen og tilføjer:

"Mit arbejde er at dykke ned i de atomare strukturer af nye nanomaterialer. At være naturvidenskabelig forsker og få en dyb indsigt i verden, kræver, at man tænker logisk, men også kreativt. Vi skal altid tænke over, hvordan vi kan se verden fra nye vinkler. På den måde ser jeg ikke den store forskel på kunst og naturvidenskab, hvad angår at tænke nyt og anderledes.” 

15 modtagere på verdensplan
Hun er blandt de 15 yngre kvindelige forskere indenfor naturvidenskab, som netop nu er blevet belønnet med den internationale pris ”International Rising Talent”. Prisen uddeles i fællesskab af den franske kosmetik-koncern L´Oréal og UNESCO, FNs organ for bl.a. forskning, kultur og verdenarv. Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen får overrakt prisen på 15.000 euro den 14. marts i UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Dommerkomiteen har udvalgt de 15 prismodtagere blandt deltagere i 117 forskellige lande, som i forvejen er blevet tildelt L´Oréal-UNESCO-priser på nationalt plan. Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen modtog den nationale danske pris i 2017. Og nu er hun så blevet udnævnt til kvindelig forskertalent på internationalt topplan.

”Jeg er glad og meget stolt over prisen. Det er en stor opmuntring i min hverdag som forsker.

Min forskning er grundforskning. I min gruppe studerer vi de helt basale processer, der sker, når materialer dannes. Og vores mål er at opnå en ny forståelse for atomar struktur i nanomaterialer. Denne slags forskning kan lægge grunden til udvikling af nye materialer. FX til batterier eller katalyse, som skal bruges til at skabe nye, grønne energiteknologier. Selvom vi absolut er på grundforskningssiden, er noget af det, jeg godt kan lide ved materialeforskning - at der altid er en klar forbindelse til anvendt forskning og teknologiudvikling, selv om vejen kan være lang," understreger Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen.

Materials by design
Den 33-årige adjunkt beskæftiger sig med materialekemi, og arbejder indenfor konceptet ”Materials by Design”. Et område, som har stor betydning for udvikling af nye teknologier og produkter til vores moderne samfund. Ved at forstå sammenhængen mellem atomar struktur og materialeegenskaber, kan kemikere designe og skræddersy nye materialer med de egenskaber, der skal bruges i fx energimaterialer til batterier. Materialekemien er dog også større end traditionelle energi-teknologier. I disse år udvikles mange nye materialer med egenskaber, der kan løse andre problemer. Fx kan man finde frem til nano-materialer, som kan sortere varmen fra vinduer og kun bringe lys ind i et lokale, når det er rigtig varmt udenfor. I Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensens forskning er fokus at kortlægge atomar struktur. Og det gør hun bl.a. ved hjælp af nye røntgen- og neutronspredningsteknikker.

Følge med i processen
De seneste års forskning i nanovidenskab har gjort det muligt at fremstille nanomaterialer med næsten atomar præcision, hvilket giver mulighed for udvikling af ny teknologi til bl.a. grøn energi.  For at udnytte disse nye materialer er det essentielt at opnå viden om nanopartiklernes atomare struktur og deres egenskaber. Udover at studere strukturen af nye materialer, benytter den 33-årige prisvinder og hendes forskergruppe også såkaldte tidsopløste målinger. På den måde kan de følge processen og dannelsen af nye materialer med skræddersyede egenskaber til nye teknologiske fremskridt - alt imens det sker.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen er i forvejen støttet med store million-bevillinger fra bl.a. Villum Fonden (Villum Young Investigator) og ERC-midler fra EU gennem et ERC Starting Grant. Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen er uddannet på Aarhus Universitet og har siden forsket på Columbia University i New York, inden hun i 2015 blev ansat på Københavns Universitet.