7. november 2014

Nanokemiker ny redaktør på toptidsskrift

Det internationale videnskabelige tidsskrift Journal of Physical Chemistry ansætter Lektor Gemma Solomon fra Kemisk Institut som redaktør med start 1. december 2014. Solomon forbliver dog i sin stilling som forsker og underviser på Kemisk Institut, som hun selv beskriver som forudsætningen for, at J-Phys-Chem kan bruge hende som redaktør.

Gemma Solomon, Nano- Science Center på Kemisk Institut, redaktør tidsskriftet "Journal of Physical Chemistry"

”Det er en stor ære, at bladet mener, at jeg er kvalificeret til at tage kontrol over andre forskeres artikler og idéer”, siger Solomon.

Forventer at blive en bedre forfatter

Den nyslåede redaktør skal primært finde fagfællebedømmere til artikler om sit eget felt, elektronoverførsel og transport og relaterede felter, men Solomon forventer også at skulle forholde sig til arbejder, der ligger lidt længere væk fra hendes eget felt.

”Jeg kommer helt sikkert til at sætte mig meget mere ind i mit eget felt, men glæder mig også til at læse lidt bredere. Og så håber jeg, at oplevelsen vil gøre, at jeg selv lærer en masse om at skrive videnskabelige artikler”, siger Gemma Solomon, der underviser kandidatstuderende på Kemisk Instituts kursus i formidling; ”Scientific writing, planning and presentation”.

Skal læse mere end EN artikel om dagen

Det nye bijob levner ikke meget tid til søvn. Solomon skal årligt læse omkring 400 videnskabelige artikler, men hun pointerer, at hun ikke kommer til at fungere som redaktør på artikler fra forskere på KU.