11. maj 2015

Nano-Science Center Internat 2015 - Stor succes igen

Forskningen spirede på Magleås kursuscenter d. 24-25 april, hvor Nano-Science Centret afholdte deres årlige internat. Internatet bød bl.a. på oplæg fra Nano-Science centrets forskningsgrupper, samt oplæg fra Danmarks innovationsfonds direktør, Peter Høngaard Andersen.

Begrænsning af optag på Nanoscience

Internatet fandt igen sted på det smukt beliggende Magleås kursuscenter i Høsterkøb, med udsigt over Sjælsø. Vejret var ligeså smukt og fantastisk, hvilket skabte de perfekte rammer for dette års Nano-Science Center Internat.

Internatet lagde ud med et oplæg fra studieleder, Per Hedegård, som redgjorde for status på studiet. I den forbindelse blev antallet af optagne på nanoscience-studiet fremhævet. I år har Nano-Science Centret prøvet, at få begrænset antallet af pladser på studiet til 50, dog har dekanen ikke givet medhold i denne beslutning. Nano-Science Centret vil derfor prøve igen til næste år. Målet er at få hævet gennemsnittet for de optagede studerende således, at man får de bedste ind på studiet og samtidig formindsker frafaldet.  

Oplæg fra Danmarks innovationsfond.

Direktør og daglig leder af Danmarks Innovationsfond, Peter Høngaard Andersen, vakte stor begejstring blandt de deltagene på internatet. Han har 25 års ledelseserfaring, senest som koncernforskningsdirektør i medicinalvirksomheden Lundbeck, og har lang og bred erfaring med både forsknings- og udviklingsprojekter.

I 2015 vil Danmarks innovationsfond investere knap 1,6 milliarder i forskellige projekter, som skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.   

Peter Høngaard Andersen fortalte bl.a. om fondens tre typer af investeringer, som udgør henholdsvis "store projekter", "innobooster" og "talenter". Dette er tre indgange man kan benytte sig af, hvis man vil søge om investering til sin idé. Peter Høngaard andersen fortalte generelt om Danmarks innovationsfond, og om sine visioner for fonden. Dette vakte begejstring hos kemiprofessor, Jan Rossmeisl.

"Det var spændende først at høre Peter Høngaard Andersens og innovationsfondens syn på anvendt forskning. Derudover har Peter Høngaard Andersen interessante visioner om, hvordan flere virksomheder kan blive del, i en større fælles forsknings-satsning indenfor specifikke områder." - Jan Rossmeisl

Leder af Nano-Science Centret, Bo Wegge Laursen, var også meget positiv omkring oplægget fra Peter Høngaard Andersen. "Internatet var en fantastisk lejlighed til at høre direkte fra direktøren om Innovationsfondens visioner og muligheder, samt at give vores forskere mulighed for personlig diskussion af konkrete forskningsideer med direktøren." - Bo Wegge Laursen

Internatet er vigtigt

Det meste af tiden på internatet blev brugt på oplæg fra forskningsgrupperne og grundig diskussion af disse. Bo Wegge Laursen ser internatet som et vigtigt årligt arrangement, som forener Nano-Science Centret om diskussioner vedrørende forskning og uddannelse.   

"internatet er vigtigt, da forskere får mulighed for at vide hvad der foregår i andre nanoscience-grupper – her kommer ideer til løsninger på problemer, og til nye spændende samarbejder. På internatet er der tid og rum til diskussioner af åbne spørgsmål. En har problemet, men måske er der en anden i centret, som uden at vide det har løsningen, fx en metode til at opklare problemet. 

Det er vigtigt at seniorforskerne bruger tid sammen – det giver bedre samarbejde i dagligdagen også for de studerende. Nye ideer bliver ofte til fælles studenterprojekter og ansøgninger. Sidst men ikke mindst er det også en vigtigt mulighed for at diskuterer hvordan vi fortsat forbedrer kvaliteten af nanoscience-uddannelsen." - Bo Wegge Laursen