22. januar 2015

Alternativer til guldpartikler ved fabrikation af halvleder nanostrukturer

Bevilling

Jessica Bolinsson har modtaget 2,4 mio. kr. fra Villum Fonden til at studere krystaldyrkning.

I dette projekt vil vi studere krystaldyrkning af halvleder nanotråde. Indtil i dag har man især anvendt nanopartikler af guld til dette formål.

Vi vil her undersøge hvad der sker, når man bruger andre metaller. Der findes en række potentielle anvendelser af halvleder nanostrukturer, f.eks. i nye typer transistorer og til eksperimenter inden for topologiske kvantecomputere.

Legatet vil dække løn for ansøgeren samt omkostninger for de eksperimentelle dele af projekter.

Postdoc Jessica Bolinsson
Nano-Science Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bevilling på 2,4 mio. kr.

Læs mere i nyheden: Tre forskere på NBI får bevillinger fra Villum Fonden