17. december 2012

Boost til forskning i grafen

Højteknologifonden og Det strategiske Forskningsråd bevilliger i alt 65 mio. kr. til udvikling af grafen til brug i coating processer. En stor del af forskningen kommer Kasper Nørgaard og Bo Laursen ved Nano-Science Center, Kemisk Institut til at stå for.  De skal udvikle metoder til at producere grafen til brug i tryk- og printindustrien.  Den Højteknologiske Platform ledes ved Århus Universitet  og KU’s andel er 5,1 mio. kr. Alliancen bevilliget af DSF ledes af DTU, og KU’s andel er 5,5 mio.kr. De industrielle partnere er bl.a. LEGO og Mekoprint.