24. februar 2020

Thomas Just modtager bevilling til optimering af kursus

Thomas Just Sørensen fra Kemisk Institut og Nano-Science Center har modtaget en bevilling fra 2023-projektet om forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter til at eksperimentere med forskningsintegration i førsteårskurset på udannelsen i nanoscience 'Nano1 - Introduktion til Nanovidenskab'.

Thomas vil bruge bevillingen på at udvikle et nyt kursus til de alleryngste nanosciencestuderende. Derfor lægger han ud med at spørge alle de studerende der har haft kurset de sidste tre år, hvad de har af ideer. De studerende er derfor ikke bare aktive i undervisningen, den undervisningsbaserede forskning, men også i udviklingen af kurset.

Efter mødet med alle de studerende vil en lille håndfuld studerende blive ansat til at drive udviklingen af det ny kursus i sommeren 2020, så de nye studerende der begynder i september, får glæde af den nye udvikling