Teoretisk molekylær elektronik

De to grupper med Gemma Solomon og Thorsten Hansen som gruppeledere fokuserer på at udvikle en teoretisk forståelse for elektronisk og termisk transport igennem molekyler i elektriske kredsløb. 

For mere info, se den engelske side for Hansen Group.

For mere info, se den engelske side for Solomon Group.