Organisk syntese - Brøndsted Gruppen

Brøndsted Gruppen har til formål at designe, syntetisere og undersøge funktionelle organiske makromolykyler, især π-konjugerede molekyler. Alle aktiviteter er forankret i organisk syntese og fysisk organisk kemi og involverer metoder inden for acetylen scaffolding, heterocyklisk kemi og metal-katalyserede koblingsreaktioner. Target molekyler inkluderer fx fotokromiske molekyler, såsom dihydroazulener, redoxaktive kromoforer, såsom forlængede tetrathiafulvalener i kombination med polycykliske aromatiske kulbrinter, fluoroforer, såsom bor-subphthalocyaniner, og store acetyleniske scaffolds, såsom fragmenter af 6,6,12-grafyn. Vi har generelt fokus på molekyler, der er relevante for solenergilagring, solceller, molekylær elektronik og datalagringsenheder, supramolekylær selvsamling og ledende materialer.

For yderligere information, se den engelske side.