Molecular Engineering

Gruppen Molecular Engineering har som formål at designe, syntetisere og undersøge funktionelle makromolekyler og submolekylære samlinger. Det overordnede mål er at udvikle nye materialer som for eksempel elektriske ledere, lysopsamlende teknologi, organiske lysdioder (OLEDs), optiske og elektrokemiske sensorer, komponenter til molekylær elektronik og molekyler til brug i nanomedicin.

For yderligere information, se den engelske side.