NanoKemi

Kemiens centrale plads i nanovidenskab består i at designe og fremstille nye systemer på nanoskala samt undersøge de egenskaber der knytter sig til systemernes nanometer dimension. Ved hjælp af de kemiske reaktioner der er udviklet gennem de sidste 100 år er det i dag muligt at fremstille næsten ethvert tænkeligt molekyle - organisk eller uorganisk.

Hvor kemi traditionelt har fokuseret på forståelse af sammenhæng mellem struktur og reaktion, fokuserer gruppen NanoKemi på selvsamling af molekyler, kvanteeffekter og andre fænomener på nanoskala.

På den måde er kemi en vigig del af den nanovidenskabelige forskning, fordi kemikere kan designe og producere nye systemer samt undersøge, hvordan egenskaber ændrer sig når byggeklodserne ændres.

NanoKemi søger særligt at forstå de fundamentale principper i kemisk og biologisk selvorganisering samt iboende egenskaber af nye nanosystemer ved at benytte nye strukturelle, optiske og elektroniske redskaber.

Kerneområderne for gruppens arbejde er molekylær og polymer elektronik, bionanoteknologi og sensorer.

For yderligere information, se den engelske side.