Nanobioorganisk Kemi

Forskningen i gruppen foregår på grænsefladen mellem syntetisk bioorganisk kemi, biologi, medicinalkemi og nanobioscience. Udgangspunktet i vores forskning er ofte syntetisk peptidkemi, kulhydratkemi, organisk kemi for proteiner, kemi for nanopartikler eller overfladekemi. 

Udvikling af nye, generelle kemiske værktøjer gør os i stand til at bidrage til kemisk biologi. Fastfase peptidsyntese spiller en central rolle, både for den fuldstændigt automatiserede forberedelse af peptider og i udviklingen af nye kemiske metoder. Vi udvikler nye linkere, inklusive for syntesen af peptid thioesthere, og udvikler anvendelsen af mikrobølgeopvarmning i peptidsyntese.

Regioselektiv syntetisk kemi på proteiner er af stigende interesse i gruppen. For eksempel har vi designet og kemisk syntetiseret nye insulin varianter med abiotiske ligander, såsom bipyridine til selvsamling på nanoskala med Fe(II), eller perfluoroalkyl kæder til selvsamling drevet af fluorholdige effekter.

Et andet fokus er kemoselektiv kulhydratkemi, hvilket muliggør konstruktionen af komplekse glycokonjugater, glyconanopartikler, kovalent glycan microarrays osv.

Vi sigter efter at studere fundamentale biologiske spørgsmål i samarbejde med biologiske forskere og at udvikle nye metoder inden for medicinsk peptidkemi. I medicinalkemi fokuserer vi på afledte peptidhormoner som medicinske kandidater til behandlingen af metabolske sygdomme og på proteaseinhibitorer i forbindelse med cancer. Vi samarbejder med flere biofysiske grupper. Et specielt fokus retter vi på bestemmelse af proteintopologier ved hjælp af lillevinkel røntgenspredning og på interaktionerne mellem peptider med membraner. 

For yderligere information, se den engelske side.