Nanomaterial Structure

Vi forsker i materialekemi og studerer forholdet mellem atomar struktur, egenskaber og syntese af nye nanomaterialer. Vores mål er, at opnå en dybere forståelse af den atomare struktur af nanomaterialer, som skal gøre det muligt at designe skræddersyede materialer med anvendelse i for eksempel katalyse, solceller og andre energiteknologier. 

For yderligere information, se den engelske side.

Kontakt

Nanomaterial Structure

Nano-Science Center, Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Kirsten M. Ø. Jensen

Lektor
Kontor: DS08
Tlf.: +45 3533 4797
E-mail: kirsten@chem.ku.dk 

Nyheder

Se alle nyheder