Nanostructure Group

Vi forsker i materialekemi og studerer forholdet mellem atomar struktur, egenskaber og syntese af nye nanomaterialer. Vores mål er, at opnå en dybere forståelse af den atomare struktur af nanomaterialer, som skal gøre det muligt at designe skræddersyede materialer med anvendelse i for eksempel katalyse, solceller og andre energiteknologier. 

For yderligere information, se den engelske side.