Nanospektroskopi

I videnskabeligt arbejde har man ofte brug for at karakterisere et materiale ved hjælp af spektroskopi, hvilket i grove træk kan beskrives som studiet af et stofs interaktion med elektromagnetiske bølger. Ved hjælp af spektroskopi kan man undersøge materialet i detaljen, og stoffets molekylære struktur kommer til udtryk i bestemte mønstre i dets spektroskopiske signatur.

Medlemmerne af Nanospektroskopi-gruppen er eksperimentalister, der har opbygget en omfangsrig værktøjskasse af spektroskopiske metoder til at karakterisere molekyler og nanosystemer. Disse metoder inkluderer absorptions- og emissionsspektroskopi (UV, VIS, NIR, IR), Raman spektroskopi, konfokal fluorescensmikroskopi, Ramanmikroskopi med flere.

For yderligere information, se den engelske side.